crm software

Steeds meer organisaties maken gebruik van CRM software. En dat mag niet verbazen, want het efficiënt inzetten van CRM-software weet zowel de klantrelatie als de omzet gunstig te beïnvloeden. Het is met andere woorden niet alleen de CRM-software die doorslaggevend is, want op het einde van de rit is dat louter een ondersteuning van de gehanteerde CRM-strategie. Maar wat is CRM nou eigenlijk en waarom is het zo waardevol? Dat leggen we graag even voor jou uit.

Wat is CRM?

CRM is een afkorting van Customer Relationship Management. Het gaat met andere woorden om het managen van de klantrelatie, hoewel CRM-software in de praktijk ook breder wordt ingezet. Over het algemeen zal een CRM-strategie de relatie met de huidige, potentiële en vroegere klanten optimaliseren, hoewel het ook steeds vaker wordt toegepast om de relatie met leveranciers en resellers onder handen te nemen.

CRM-software is dan weer de verzameling van digitale tools om de CRM-strategie eenvoudig in de praktijk om te zetten. Zo zal CRM-software de noodzakelijke gegevens bevatten maar zal het ook voorzien zijn van diverse koppeling- en analysemogelijkheden. 

De praktische voordelen van CRM-software

Aan het gebruik van CRM-software zijn verschillende voordelen verbonden. En dat laat zich ook praktisch voelen. Zo maak je sneller een goede indruk op leads omdat eerdere contactmomenten steeds zichtbaar blijven. Ook is het eenvoudiger om je in te lezen en te bepalen in welke fase van de sales funnel de lead te situeren is. Bovendien kan je veel eenvoudiger op vragen antwoorden, zeker indien zij het gevolg zijn van eerdere interacties. 

Hiernaast staat CRM-software jou toe om eenvoudig op bepaalde criteria te filteren. Hierdoor kan je jouw marketinginspanningen tot specifieke doelgroepen beperken of kan je beperkte doelgroepen uitnodigen op een event. Denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen van 50+’ers die in Limburg wonen. Met CRM-software spoor je afgebakende doelgroepen in enkele kliks op.

Wat als ik geen CRM-software gebruik?

Ook zonder CRM-software kan je bouwen aan een goede klantrelatie. Echter ben je dan al snel beperkt tot klassieke hulpmiddelen zoals het eigen geheugen, e-mailprogramma’s, Excel-spreadsheets en post-its. Dat dat niet zo efficiënt is, hoeven we jou vast niet te vertellen. Zeker wanneer bedrijven groeien gaat het overzicht al snel verloren. 

Hetzelfde kunnen we zeggen van de communicatie die volledig afhankelijk is van de inzet van één enkele medewerker. Wanneer de medewerker een weekje ziek is, mag ook de klant op een reactie wachten. Helemaal catastrofaal wordt het indien een medewerker zomaar opstapt…

Hiernaast wordt het zonder CRM-software veel moeilijker om inzichtelijke rapporten in het leven te roepen en laat je ook nog eens verkoopkansen liggen. 

Eerst bouwen aan een CRM-strategie

CRM-software is met andere woorden een hulpmiddel, maar aan de basis ligt nog steeds een CRM-strategie. Ga daarom na welke gegevens in de CRM-database moeten worden opgenomen en bedenk hoe je een en ander praktisch zal inzetten. 

Wanneer zal je leads contacteren? Hoe volg je contactmomenten op? En hoe koppel je terug naar andere bedrijfsprocessen? Het zijn de antwoorden op dergelijke vragen die zullen bepalen welke CRM-software voor jou geschikt is. Maak de denkoefening nooit in de omgekeerde richting en laat de functionaliteiten van bestaande softwaresystemen jou niet zomaar beperken.