benchmarketing

Benchmarking is een managementtool waarmee producten, processen en prestaties worden vergeleken met de standaard. Benchmarken kan ook door data te vergelijken met een concurrent of marktleider. Data die je hier bijvoorbeeld voor kunt gebruiken kunnen kosten, tijd of kwaliteit zijn.

Met de informatie die uit een benchmark komt kun je de prestaties van je eigen bedrijf inzien en de koers van het bedrijf nader bepalen. Door te benchmarken kun je concurrentievoordeel behalen en leren van de grootste spelers in jouw branche.

Wat is een benchmark?

Een benchmark is eigenlijk een meetpunt. Bij benchmarking worden twee bedrijven in gelijke situaties tegen elkaar op gewogen. Dat laatste is belangrijk, want twee verschillende situaties vergelijken geeft geen duidelijk resultaat over wie nou het beste presteert. Je bekijkt de prestaties van jouw bedrijf relatief tot een bepaald punt; de ‘ideale’ situatie. Dat kan een best presterende concurrent zijn, of een ander bedrijf dat aan de top staat.

Wat kan benchmarken voor jouw organisatie doen?

Bedrijven kunnen benchmarken om verschillende redenen. Je meeste bedrijven doen aan extern benchmarken. Dan vergelijk je je bedrijf met anderen die actief zijn in dezelfde branche. Daardoor zie je snel en vrij eenvoudig hoe je presteert ten opzichte van de concurrentie. Benchmarken maakt direct inzichtelijk waar je steken laat liggen en waar verbetering mogelijk is.

Denk bijvoorbeeld aan het benchmarken van operationele efficiëntie. Door jouw gegevens te vergelijken met die van anderen zie je waar je grootste kosten vandaan komen en hoe die in verhouding staan tot de kosten die andere bedrijven maken. Je leert ook meteen over het optimaliseren van je kosten, want je kan inzien waar anderen op besparen. En als bijkomend voordeel: je ziet strategische kansen die anderen onbenut laten.

Benchmarking kan ook intern veel voordeel opleveren

Je kan benchmarking ook op de interne organisatie toepassen. Je vergelijkt dan bijvoorbeeld afdelingen met elkaar. Men begrijpt dan beter hoe interne processen werken, wat de eenheid binnen het gehele team versterkt. Medewerkers leren van en over elkaar. Intern benchmarken doe je met de intentie om de volledige organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Tips voorafgaand aan het benchmarkproces

Benchmarking kan op verschillende manieren, afhankelijk van de doelstelling. Om te voorkomen dat een benchmark veel tijd en geld gaat kosten is het belangrijk om het onderwerp eerst goed af te bakenen. Weet dus van tevoren wat je wil meten en bepaal de reikwijdte van het onderzoek.

Kies daarna organisaties uit waarmee je je eigen bedrijf wil vergelijken. Kijk naar concurrenten, branchegenoten of marktleiders. Wil je een wijder onderzoek, bijvoorbeeld om een nieuwe werkwijze te onderzoeken? Dan kun je er ook voor kiezen om te kijken naar organisaties uit andere branches met vergelijkbare processen.

Als na het analyseren van de gegevens blijkt dat de concurrent beter presteert is het natuurlijk verleidelijk om de aanpak van de concurrent te kopiëren. Het doel van benchmarken is echter om de concurrent voorbij te gaan. Kijk daarom naar eigen processen en ga brainstormen over hoe je die kan verbeteren. Je weet namelijk niet exact hoe een bedrijf zijn resultaat heeft geboekt en in stand houdt. Daarnaast kan het zijn dat de strategie van een concurrent niet hetzelfde resultaat geeft. Ga dus altijd uit van je eigen krachten en probeer daar verbeteringen door te voeren.