whiteboard

Een brainstormsessie is altijd goed om creatieve input naar boven te halen. Het is dan wel belangrijk om een goede voorbereiding te treffen. Iedereen aan tafel zetten en vragen om met ideeën te komen, levert niet direct enthousiaste reacties op. Het blijft dan vaak juist stil omdat er verder geen leidraad is. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om een concrete vraag voor te leggen aan de deelnemers. Daarbij is het ook van belang dat de ideeën of voorstellen zichtbaar zijn voor iedereen. Een whiteboard op standaard levert in dat opzicht een uitstekende bijdrage aan een goede brainstormsessie. Er zijn echter nog meer redenen om van een whiteboard gebruik te maken tijdens het brainstormen.

Visualiseren van ideeën

De huidige corona crisis dwingt mensen thuis te werken, dit heeft voor- en nadelen, maar een groot nadeel is dat brainstormsessies lastiger zijn. Toch kunnen we deze online ook houden. Het is tijdens een brainstormsessie belangrijk om de uitgesproken ideeën te ook te visualiseren. Dat is natuurlijk gemakkelijk als je een whiteboard bij de hand hebt. De deelnemers brengen hun ideeën naar voren en die schrijf je op het whiteboard. De concrete vraag of het thema is dan in het midden te plaatsen met lijntjes naar de ideeën. De visuele ondersteuning kent ook een andere kracht. Naast de weergave van ideeën leidt het daadwerkelijk zien van oplossingen en voorstellingen ook tot extra creativiteit. Zo is er sprake van een dubbel voordeel als je gebruikmaakt van een whiteboard.

Whiteboard voor mindmapping

Het opschrijven van de vraag of het doel in het midden van het whiteboard voorziet in een associatieve brainstormtechniek. Het is een vorm van mindmapping waardoor er steeds meer nieuwe en creatieve ideeën naar voren komen. Je creëert met deze toepassing van het whiteboard structuur en overzicht. De ideeën die je noteert op het whiteboard maken de kans groter dat er associaties volgen en dit proces leidt weer tot nieuwe inzichten. Het is ook mogelijk om in plaats van woorden met beelden te werken. Bijvoorbeeld door tekeningen te maken van de voorstellen en ideeën. Het associatief denken is ook vorm te geven door op het whiteboard een centraal woord te schrijven. Vervolgens krijgen de deelnemers om de beurt de mogelijkheid om een idee te geven. Het is dan de bedoeling dat elk idee aansluit op die van de vorige deelnemer.

Whiteboard gebruiken voor brainwriting

Een brainstormsessie is met het gebruik van een whiteboard op meerdere manieren vorm te geven. Brainwriting leent zich daar namelijk ook uitstekend voor. De deelnemers krijgen dan eerst elk de gelegenheid om drie ideeën te bedenken en voor zichzelf op te schrijven. Nadat iedereen de ideeën van elkaar heeft gezien, maakt elk van hen een keuze voor de drie beste ideeën. Deze komen dan op het whiteboard te staan, waarna er in de groep ruimte is voor een discussie over de aangedragen beste voorstellen.

Sneller en efficiënter brainstormen

Een whiteboard is voor uiteenlopende brainstormsessies een praktisch hulpmiddel. Het biedt namelijk de mogelijkheid om op een snelle en efficiënte manier te brainstormen. De ideeën krijgen namelijk concreet vorm en de creativiteit wordt verder aangewakkerd. Uiteraard is het dan ook belangrijk om over de nodige accessoires te beschikken die het gebruik van een whiteboard verder ondersteunen.