zw flex

Als werkgever kun je te maken krijgen met een zieke werknemer. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemer. Dit legt ook een financiële druk op je. Dankzij het ZW Flex Mobiliteitsprogramma wordt deze last beperkt. Jouw werknemer wordt ondersteunt tijdens de re-integratie. Zo wordt onder andere gezocht naar passend werk.

Wat houdt het programma in?

In totaal neemt het traject voor Ziektewet-flexwerkers ongeveer 3 maanden in beslag. Gedurende deze tijd helpt een Mobiliteitsexpert de werknemer bij het vinden van een nieuwe passende baan. Het proces verloopt als volgt. Eerst vindt een intakegesprek plaats met de werknemer. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de werknemer. Op basis daarvan wordt een strategie bepaald. Vervolgens wordt een intake rapportage opgesteld. Hierin worden arbeidsmogelijkheden opgesomd en zijn een opbouwschema voor de re-integratie beschreven. Er worden een zoekprofiel en inventarisatie van mogelijke werkgevers gemaakt. Daarna zal het netwerk worden benaderd voor een passende werkritmeplaats. Het gaat dan om een onbetaalde werkervaringsplaats. Jij zal voortdurend op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Na de 3 maanden vindt een evaluatiegesprek plaats. Meestal kan de werknemer dan weer aan het werk.

De voordelen van ZW Flex

Dankzij het ZW Flex Mobiliteitsprogramma kan intensief worden gewerkt aan een goede re-integratie, wat voordelig is voor jou als werkgever, maar ook voor je zieke werknemer. Het doel is om al binnen 3 weken een nieuwe werkplek voor de werknemer te vinden, waarbij ten minste tot een urenopbouw van 65% van de loonwaarde wordt gekomen. De werknemer krijgt zo snel het dagelijks werkritme terug. Bovendien leidt dit project vaak tot een vaste betrekking bij de nieuwe werkgever. Helaas komt het ook weleens voor dat dit niet mogelijk is. Er kan dan een traject 2e spoor worden gestart.