besloten vennootschap

Als startende ondernemer kom je direct voor een belangrijke keuze te staan. Deze keuze heeft betrekking op de ondernemingsvorm waarvoor je kiest. De meeste starters kiezen tussen een eenmanszaak (of Vennootschap onder Firma bij het gezamenlijk runnen van een bedrijf) of een besloten vennootschap. Om je te helpen bij het maken van je keuze, nemen we in dit artikel de belangrijkste voordelen van een B.V. met je door en geven we je inzicht wat de belangrijkste verschillen zijn met een eenmanszaak.

Aansprakelijkheid verschil tussen een B.V. en een eenmanszaak

Het belangrijkste verschil tussen een B.V. en een eenmanszaak heeft betrekking op de aansprakelijkheid bij het ontstaan van eventuele schulden. Een eenmanszaak wordt immers gezien als een natuurlijk persoon waarbij de eigenaar met zijn volledige vermogen, dus ook met privé bezittingen aansprakelijk is. Een Besloten Vennootschap wordt echter gezien als rechtspersoon. Er worden beslissingen vanuit een bedrijf genomen en niet op persoonlijke basis. Hierdoor is er sprake van een strikte scheiding tussen privé en zakelijk. Een B.V. kan dus over een eigen vermogen beschikken. De eigenaar van een B.V. kan niet met zijn of haar privé vermogen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden die vanuit het bedrijf zijn ontstaan. De enige uitzondering hierop is als er sprake is van wanbeleid.

Verschil in constructie tussen een B.V. en een eenmanszaak

Een ander groot verschil tussen een B.V. en een eenmanszaak heeft betrekking op de constructie van het bedrijf. Een eigenaar van een eenmanszaak is eigenlijk niets anders dan een persoon die in het bezit is van een BTW nummer omdat hij of zij staat ingeschreven bij de KvK (de Kamer van Koophandel). Deze persoon is dan ook belastingplichtige. Een B.V. is opgebouwd uit aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. Het eigen bedrijf starten in vorm van een B.V. verloopt dan ook via een paar stappen met het vormgeven van een notariële akte als uiteindelijke resultaat. Aangezien dit een uitgebreide procedure is waar veel mensen weinig kennis van hebben, is het goed om te vermelden dat er gespecialiseerde bedrijven zijn die je volledig kunnen ontzorgen bij de stappen die hierbij moeten worden doorlopen. Deze bedrijven kun je ook benaderen voor een BV opheffen als je in later stadium besluit om bijvoorbeeld verder te gaan in een holding.

Belangrijkste voordelen van een Besloten Vennootschap op een rijtje

Naast de bovenstaande twee verschillen tussen een B.V. en een eenmanszaak zijn er nog een aantal andere verschillen te benoemen. We doen dit door de belangrijkste voordelen van een Besloten Vennootschap voor je op een rijtje te zetten:

  • Er is geen sprake van privé aansprakelijkheid
  • Je kunt waardevolle zakelijke eigendommen beschermen door te kiezen voor een holding
  • Een B.V. heeft een professionele uitstraling
  • Het is eenvoudiger om met een B.V. investeerders binnen te halen
  • Er is sprake van een lage winstbelasting bij een B.V.
  • Onbelaste winsten kunnen worden geherinvesteerd
  • Een verkoop van een B.V. is fiscaal aantrekkelijk
  • Het is eenvoudiger om een hypotheek te krijgen als je een B.V. hebt