arbeidsongeschiktheids verzekering

Elke ondernemer met personeel zal voor dat personeel waarschijnlijk een goede verzekering hebben afgesloten voor het geval iemand ziek wordt. Via zo’n ziekteverzuimverzekering wordt de ondernemer betaald wanneer er verzuim is geweest. Loondoorbetaling voor ondernemers is wettelijk verplicht, waardoor geen enkel ondernemer erover na hoeft te denken of zo’n verzekering moet worden afgesloten of niet. Voor de ondernemer zelf is dat anders, die sluit voor zichzelf vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af, omdat die niet verplicht zijn, en mensen nog steeds vaak het idee hebben dat dit type verzekering duur is. Echter is nu wel duidelijk dat de overheid ook een dergelijke AOV gaat verplichten.

AOV vaak overgeslagen

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 29,8 procent van de zzp’ers een AOV heeft voor zichzelf. Bij ondernemers zonder personeel (zzp’ers) is dat percentage een stuk lager, 12,7 procent. We zien bij deze laatste groep dat zelfs 40% helemaal geen verzekering heeft voor een arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Een behoorlijk risico

Bij het niet hebben van een dergelijke verzekering, loop je als gedurfde ondernemer toch een behoorlijk risico. Gebeurt er namelijk iets waardoor je niet meer kunt werken, dan heb je van de een op de andere dag geen inkomen meer. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorg je ervoor dat jij je inkomen behoudt en dat je geholpen wordt bij een eventuele re-integratie. Mocht je tijdelijk of langdurig uit de running zijn, dan weet je van tevoren wat je uitkering is bij ieder percentage arbeidsongeschiktheid. Op die manier ben je zeker van je inkomen.

De kosten van een AOV

Ondernemers met personeel betalen gemiddeld 6,7 procent van hun bruto-ondernemersinkomen aan een dergelijk AOV-premie. Gemiddeld betalen ondernemers ongeveer 260 euro bruto per maand voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie voor een AOV is echter aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit scheelt ongeveer 40 procent in de kosten. Gemiddeld kom je dan uit op 156 euro aan kosten voor een AOV-premie, netto per maand.

Eigen invloed op premie

Je hebt zelf een behoorlijke invloed op de hoogte van de uitkering. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om iedere maand 2.500 euro te ontvangen tot aan je 67ste. Je kunt echter ook een wachttijd instellen, als je bijvoorbeeld de eerste twee maanden zonder inkomen zelf kunt overbruggen. De minimale wachttijd is 14 dagen. Dat scheelt weer in je premie. De exacte kosten voor een AOV zijn afhankelijk van onder andere je leeftijd, je beroep en de gewenste uitkering, eindleeftijd en wachttijd.

Extra besparen

Als je als ondernemer de AOV wat aan de dure kant vindt, dan kun je op een aantal manieren daarop besparen. Dit doe je door bijvoorbeeld het eigen risico te verhogen. Als je namelijk voor een langere periode van eigen risico kiest, verlaag je daarmee de premie. Je moet dan wel de eerste periode  van ziekte zelf kunnen opvangen, maar dit kun je doen door hier een bepaald bedrag voor apart te zetten. Staat dat bedrag apart, heb je geen extra kosten meer en houd je je premie lager.

Je kunt er ook voor kiezen om niet je hele inkomen te verzekeren, maar slechts een deel daarvan. Hiermee kun je ook de premie omlaag krijgen. Denk wel goed na of, en hoe, je dit inkomensgat zelf kunt dichten bij langdurige ziekte. Aangezien de premie ook afhankelijk is van de verzekerde periode, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de eindleeftijd te verlagen en in die laatste jaren van je carrière zelf het risico op te vangen. Bijvoorbeeld van je 62ste tot je 67ste. Dit is wel riskant, je moet dan zeker weten dat je in die periode een goede buffer of een ander alternatief hebt.