schoonmaak bedrijf

Schoonmaakaanbestedingen worden steeds vaker uitbesteed. Het is een traject dat vraagt om voldoende vakinhoudelijke kennis en jarenlange ervaring op het gebied van schoonmaakdiensten. Een aanbesteding vindt doorgaans maar eens in de vijf tot tien jaar plaats, dus het loont om voor deze specifieke expertise een professional in te huren die dit traject geheel of gedeeltelijk begeleidt. Aanbestedingen worden op allerlei gebied uitgeschreven. Als bedrijf verzeker je je ervan dat de leverancier voldoet aan jouw criteria. De besluitvorming is transparant, waarmee een eerlijke concurrentie aangemoedigd wordt.

Beoordelingscriteria aanbesteding schoonmaak

Een goede voorbereiding is het halve werk, dat geldt zeker voor schoonmaak advies. Het is zaak vooraf helder te hebben aan welke eisen een leverancier dient te voldoen. Op deze manier kan een weloverwogen keuze worden gemaakt, waar je op de lange termijn van profiteert. Het is een tijdsintensief traject voor zowel de opdrachtgever als de partijen die zich inschrijven. Daarom is het van belang dat het opstellen van de criteria zorgvuldig gebeurt. Hierbij valt te denken aan: kwaliteitsnormen, werkmethode, ziekteverzuim, grootte van het bedrijf, kosten, monitoring, klachtafhandeling of specifieke milieueisen.

Contractduur

Er is een duidelijke trend zichtbaar in de gemiddelde contractduur tussen schoonmaakleveranciers en bedrijven. De afgelopen jaren is deze gestegen van gemiddeld drie jaar tot zeven of zelfs tien jaar. De reden hiervoor is dat bedrijven betrouwbare leveranciers graag aan zich willen binden. De manier waarop ze dit bewerkstelligen is in de vorm van een prestatiebonus, waarin ze stellen dat bij het voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, het contract verlengd wordt met soms wel vijf jaar. Uiteraard moeten de prestatiedoelstellingen wel meetbaar zijn geformuleerd. De werkzaamheden moeten hierop gemonitord kunnen worden.

Schoonmaakaanbestedingen uitbesteden

Een schoonmaakaanbesteding is een specialisme op zich. Het traject dient dan ook met zorg opgezet te worden. Een goede begeleiding van experts met gedegen vakkennis en ervaring op het gebied van schoonmaakdiensten is daarbij van groot belang. Dit geldt voor alle fases van een aanbesteding. Het uitbesteden van een dergelijk traject kan zorgen voor een kostenbesparende, effectieve keuze in leverancier, die past bij jouw bedrijf. Hier zijn zowel de opdrachtgever als de leverancier bij gebaat.