Een sleutel tot het succes van bedrijven is het vinden en aannemen van sterke werknemers. Mensen die de idealen van uw bedrijf naleven kunnen namelijk een langdurige, loyale werknemer worden. Bij de werving en selectie kun je het beste aandacht besteden aan 3 sleutelfactoren. In dit blog lees je aandachtspunten die een belangrijke rol spelen.

Tip 1: vind kanditaten met de juiste vaardigheden

Werknemers moeten vaardigheden bezitten die goed bij hun werk passen. U kunt bepalen of een kandidaat de juiste vaardigheden bezit door middel van open vragen, schriftelijke vragenlijsten, probleemoplossende oefeningen en andere uitdagingen. Als een werknemer niet in staat is om het werk te doen waarvoor hij is aangenomen, zal dit gevolgen hebben na het aanwervingsproces. Werving en selectie zoals uitgevoerd bij een executive search-bureau als Maes & Lunau kan hierbij helpen.

Tip 2: vind kandidaten met motivatie en talent

Werknemers moeten niet alleen gemotiveerd worden door het salaris dat ze ontvangen om het beste uit zichzelf te halen. Ze moeten gedreven zijn, belangstelling tonen in de functie van het bedrijf en bereid zijn om de taakomschrijving te overtreffen. Verschillende parameters worden gebruikt om medewerkers te motiveren. Zo moet elke medewerker ook een bepaalde empathische motivatie hebben. Bij de werving en selectie is het belangrijk om getalenteerde werknemers te identificeren en te werven die een natuurlijke vaardigheid hebben. Het zijn vaak degenen die innovatieve manieren bedenken om de prestaties op het werk te verbeteren. Heb vertrouwen in getalenteerde medewerkers om uw bedrijf vooruit te helpen.

Tip 3: vind kandidaten die passen bij de bedrijfscultuur

Goede medewerkers weten hoe zich te gedragen tegenover managers, collega’s en klanten. Werknemers die zich niet aan de regels houden, kunnen ervoor zorgen dat andere datzelfde gedrag gaan imiteren. Bedrijven mogen geen werknemers tolereren die om de haverklap te laat komen, werk van lage kwaliteit leveren of klanten slecht behandelen. Het is belangrijk om werknemers te vinden die passen bij de visie en cultuur van uw bedrijf. Stel een kandidaat tijdens een sollicitatiegesprek relevante vragen die u een waarheidsgetrouw beeld van zijn of haar persoonlijkheid geven. Een slecht imago vandaag zal problemen veroorzaken. Een werknemer die past bij de bedrijfscultuur helpt de toekomst van het bedrijf garanderen.